Her bir iş arkadaşının kendisini geliştirmek amacıyla en fazla çabayı göstermesinin hem çalışana, hem de şirkete mutlaka pozitif yansıyacağına inanan Yönetim, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı düzenli eğitimlerle ekip arkadaşlarını desteklemektedir. Şirketin bilgi paylaşımındaki şeffaf ve yalın politikası,  genç çalışanlara motive eden ve deneyimler edinme imkanı sunan bir çalışma ortamı sunar. 

Çalışanlardan daha zeki olmaları değil, “daha istekli” ve “daha çalışkan” olmaları beklenmektedir. Yönetimin temel anlayışında “yüksek sorumluluk” ilkesi benimsenmiş ve tüm IMCA ekibi tarafından içselleştirilmiştir.

Çalışanlardan Beklenen Davranışlar:

 

        

Öğrenme İsteği ve Enerjisi: Can kulağıyla, öğrenme isteği ve heyecanı ile, karşısındakinin lafını bitirmesine müsaade ederek dinler. Öğrenme ve anlama isteğine duyduğu heyecanı mutlaka karşısındakine geçirir. Konuşmadan çok dinlemeye ve anlamaya yatkındır. Daha iyi anlamak ve sonuca gitmek için doğru sorular sorar.

 
 

 Açıklık ve Saygı: Açık ve net konuşur. Söylenmez, söyler. Göndermeler yapmaz, imalarda bulunmaz, lafı dolandırmadan doğrudan konuya getirir. Bireysel alana girmemek koşulu ile işe faydası olacak şekilde arkadaşını ve yöneticisini eleştirebilir. Konuşulur, tartışılır, karşılıklı ikna olunur. Odadan ayrılırken el sıkışılır ve “tek bir yöne” doğru gidilir. İş temelli görüş ayrılıkları, tartışmalar özel yaşama taşınmaz. Sevgi; özel ve ayrıcalıklı olabilir, fakat saygı; genel, temel ve vazgeçilemezdir.

 
 

 İşe hakimiyet: Kendi işini bir başkasının daha iyi bilmesine, hakim olmasına müsaade etmeyecek kadar çalışkan, gayretli ve hatta hırslıdır. Kendini ifade edebilme ve mesleği konusunda geliştirme anlamında gösterdiği istek ve çaba oranında şirketten destek ve yardım isteyebilir. Çalıştığı sürece en temel hedefinin “kendini sürekli geliştirmek” olduğunu, zaten bunun mutlaka işe de yansıyacağını bilir.

 
 

 Dikkat ve Özen: Dikkatli ve özenlidir. Okyanusu geçip, bardakta boğulmaz.  Yaptığı işin sorumluluğunun, başarısızlıklarda en kolay çözümün kendisinde olduğunu bilir. Öz eleştiri yapar, gerekli dersi alır ve bir sonrasında nasıl daha başarılı olacağını kurgular.

 
 

 İnisiyatif ve Risk alma: Anlamlı bir şekilde, inisiyatif ve hesaplanmış risk almaya açıktır. Hata yaparsa hızla geri döner, kaldığı yerden daha yüksek bir enerji ile devam ederek sonuca gider. “Fatal” olmamak ve bedelini ödemeye hazır olmak koşuluyla her zaman farklı hatalar yapabilir. Aynı hatayı kesinlikle iki defadan fazla yapmaz.

 
 

 Planlama: En emin olduğu konularda bile mutlaka plan ve hazırlık yapar. O’ nun iş’e bakışında “çıkar oynarım”a yer yoktur. Kendi kapasitesi ve çalışkanlığı ile bütün gücünü ortaya koyar. Başarırsa “ne mutlu”dur, başaramazsa takılıp kalmaz. Mutlaka bir sonraki vakada başaramadığı vakanın tecrübesini kullanır. Aynı suda iki defa boğulmaz. Perşembe‘nin gelişini Salı’dan bilir, ona göre hazırlık yapar.

 
 

 Sonuca Yönelik Çalışma: İşe noktasal değil bütünsel olarak bakar, sahiplenir. Ara gelişmelerden (pozitif veya negatif) iş arkadaşını, yöneticisini, müşterisini haberdar eder. Ortada kalmasına müsaade etmeden sonuca götürmeye çalışır. Açık dosya, yarım kalmış iş bırakmaz, mutlaka sonuçlandırır.

 
 

 Özveri ve Denge: Özverilidir, karşısındakine güven verir, yolda bırakmaz. Önce vermesi, ama sonra mutlaka alması gerektiğini bilir. Müşteri ve üretici ilişkisinde denge kurar. Her zaman şirketine yontmaya çalışmaz. Uzun vadeli ilişkinin kazan-kazan ilkesine dayandığını bilir.

 
 

 Para ve Zaman: Müsrifliğin, önce doğaya ve insanlığa, sonra şirketine ve kendisine zarar verdiğini bilir. “Sokağa para atmamanın” cimri olmak anlamına gelmediği, o paranın her zaman daha iyi bir alternatif ile değerlendirebileceği konusunda kendini eğitmiştir. Para ile kastedilenin mutlaka “banknot” olmadığını, zamanın da paranın çok değerli bir eşi olduğunu çoktan öğrenmiştir.

 
 

 Güven ve Tevazu: Şirketinin çalışanlarına, müşterilerine ve tedarikçilerine hakkaniyetli yaklaştığını bilir. Çalıştığı şirketin; dünya genelindeki iş ortaklarının kültürü ile bütünleşmiş, küresel yapıya uygun geniş vizyonlu ortamında kendini güvende hisseder. Hiçbir iş arkadaşına, müşterisine ve tedarikçisine yukarıdan bakmaz, kendisine bakılmasına da nezaketle müsaade etmez. Güveni tam, tevazusu daimdir.

 IMCA çalışanlarının gelişimine yönelik düzenli eğitimler organize etmektedir:

* Yurt İçi Teknik Eğitimler
* Yurt Dışı Teknik Eğitimler
* Satış ve Pazarlama Eğitimi: Educon
* Genel Yönetim Eğitimi: Ahmet ERYILMAZ
* Güzel Konuşma ve Hitabet Eğitimi: Başkent Diksiyon ve İletişim
* İngilizce Eğitimi: Türk Amerikan Derneği
* Yöneticiler ile Sohbet
* Pazartesi Eğitimleri: IMCA çalışanlarının her pazartesi yaptığı yarım saatlik kısa eğitim sunumları
 

KATALOGLAR