TRON

  • Ürünler
  • Hakkında
  • Web Sitesi

1990 yılında İstanbul’da kurulan TRON, haberleşme elektroniğinin Kablo ve Uydu-TV (CATV/SMATV) uygulama alanında, geniş bantlı iletim ekipmanlarının tasarım – geliştirme ve üretimi alanında Türkiye’nin öncü kuruluşudur.

Kablo/Uydu TV yayın ana merkezlerinde uygulanmak üzere; sayısal/analog TV yayın alıcı ve işlemcileri (demodülatör; modülatör ve transmodülatörler), geniş bantlı  sayısal hizmetlere olanak tanıyan Kablo TV ve karasal yayın dağıtım şebekeleri için; hat tekrarlayıcılar, bina içi santrallar ve optik/RF dönüştürücüler, ana ürün programını oluşturmaktadır.

TRON, 2010 yılından beri Türkiye’nin önde gelen Savunma Sanayi sektörü firmaları ile Ar-Ge proje işbirlikleri çerçevesinde tasarım ve üretim kapsamında faaliyet alanını genişletmektedir.

Ürünler
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!