Her bir iş arkadaşının kendisini geliştirmek amacıyla en fazla çabayı göstermesinin hem çalışana hem de şirkete mutlaka pozitif yansıyacağına inanan yönetim, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı düzenli eğitimlerle ekip arkadaşlarını desteklemektedir. Şirketin bilgi paylaşımındaki şeffaf ve yalın politikası, genç çalışanları motive eden ve deneyimler edinme imkânı sunan bir çalışma ortamı sunar.

Çalışanlardan daha zeki olmaları değil, “daha istekli” ve “daha çalışkan” olmaları beklenmektedir. Yönetimin temel anlayışında “yüksek sorumluluk” ilkesi benimsenmiş ve bu anlayış tüm IMCA ekibi tarafından içselleştirilmiştir.

IMCA çalışanlarının gelişimine yönelik düzenli eğitimler organize etmektedir.

Eğitimlerimiz:

  • Yurt İçi Teknik Eğitimler

  • Yurt Dışı Teknik Eğitimler

  • Satış ve Pazarlama Eğitimi: TOBB ETÜ SEM

  • Genel Yönetim Eğitimi: TOBB ETÜ SEM

  • Güzel Konuşma ve Hitabet Eğitimi: Başkent Diksiyon ve İletişim
  • İngilizce Eğitimi: Türk Amerikan Derneği
  • Yöneticiler ile Sohbet: İş hayatında deneyimli olan yöneticiler şirketimizde misafir edilerek, 2-3 saatlik sohbetler gerçekleştirmektedir.
  • Pazartesi Eğitimleri: IMCA çalışanlarının her pazartesi yaptığı yarım saatlik kısa eğitim sunumları