Üreticiler için

IMCA, yalın ve hızlı iletişimi, deneyimli ve dinamik kadrosu ile temsil ettiği üreticilerin Türkiye pazarındaki uzantısı gibi çalışır. Şirketin çalışma şeklinde; temsil ettiği üreticiyi yerinde gidip görme, değerlendirme, eğitimlerine düzenli olarak katılma ve tüm bunların sonucunda üreticilerin küresel politikalarını yerel pazarda uygulama felsefesi vardır. Düzenli olarak yapılan karşılıklı ziyaretler ve birlikte organize edilen müşteri ziyaretleri üreticinin Türkiye pazarını yakından tanımasını ve dolayısıyla daha iyi destek vermesini sağlar.

IMCA müşterileri ile yaptığı yüz yüze görüşmeleri ve yüksek pazar penetrasyonu ile temsil ettiği markaların pazar başarısını arttırmada büyük rol oynar. İş Geliştirme amaçlı yapılacak planlar ve stratejiler, üreticilerle birlikte müzakere edilerek hayata geçirilir.

Şirket düzenli olarak Türkiye’ deki fuarlarda katılımcı, yurt dışındaki fuarlarda ise ziyaretçi olarak yer almaktadır.