Üreticiler İçin

IMCA, yalın ve hızlı iletişimi ve deneyimli kadrosu ile temsil ettiği üreticilerin Türkiye pazarındaki uzantısı gibi çalışır. Şirket çalışma şeklinde, temsil ettiği üreticiyi yerinde gidip, görme, değerlendirme, eğitimlerine düzenli olarak katılma ve tüm bunların sonucunda üreticilerin küresel politikalarını yerel pazarda da uygulama felsefesi vardır. Düzenli olarak yapılan karşılıklı ziyaretler ve birlikte organize edilen müşteri ziyaretleri üreticinin Türkiye pazarını yakından tanımasını ve dolayısı ile daha iyi destek vermesini sağlar.

IMCA müşterileri ile yaptığı yüz yüze görüşmeleri ve yüksek pazar penetrasyonu ile temsil ettiği markaların pazar başarısını arttırmada büyük rol oynar. İş Geliştirme amaçlı yapılacak planlar ve stratejiler, üreticiler ile birlikte müzakere edilerek hayata geçirilir.

Şirket düzenli olarak Türkiye’ deki fuarlarda katılımcı, yurt dışındaki fuarlarda ise ziyaretçi olarak yer almaktadır.